Niedziela - 01 X 2022r.

09:00 - Za + Ireneusza Kowalewskiego w 4r. śm.