Niedziela - 01 X 2023r.

09:00 - Za + Ireneusza Kowalewskiego w 4r. śm.