Sobota - 30 IX 2022r.

07:00 - Za + Alojzego Kąkol, rodziców Józefa i Elżbietę Kąkol, teściów Alojzego i Teresę Miera.