Piątek - 29 IX 2023r.

18:00 - Za + Czesława Wystyrk w 5r. śm.