Czwartek - 28 IX 2024r.

07:00 - Za + Antoniego Kuczera i żonę Marię, Roberta i Monikę Michalski, syna Henryka, rodziców z obu stron.