Poniedziałek - 25 IX 2023r.

18:40 - Za + Annę Żurek od krewnych zamiast wieńca.