Niedziela - 24 IX 2022r.

11:00 - Chrzest : Wiktor Adamczyk
Roczki: Witosz Julia, Stanisław Palarz, Filip Ignacy Paris.