Piątek - 22 IX 2023r.

18:00 - Za + Elżbietę i Hermana Kacer, Irenę i Gerarda Sładek.