Niedziela - 17 IX 2024r.

16:30 - Do Op. B. za przycz. MBNP z podz. za otrzymane łaski i zdrowie w int. Zbigniewa Lubienieckiego z ok. 50r. ur.