Niedziela - 17 IX 2024r.

11:00 - Do Op. B. za przycz. MB Róż. i św. Jana Pawła II. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z ok. 80r. ur. Jadwigi Drzęźla i za całą jej rodzinę.