Czwartek - 14 IX 2024r.

17:00 - Za + Albina Gluckich, 2 żony.