Czwartek - 07 IX 2023r.

17:00 - Za + Anielę i Henryka Koźlik, Martę i Franciszka Prus.