Czwartek - 07 IX 2024r.

17:00 - Za + Anielę i Henryka Koźlik, Martę i Franciszka Prus.