Środa - 06 IX 2024r.

18:00 - Za + Alfreda Piontek, rodziców.