Wtorek - 05 IX 2024r.

18:00 - Za + Teodora Miera budowniczego kośioła w 75r. śm. w obozie Auschwitz w Oświęcimiu. Za + mieszkańców Golejowa, Grabowni i Ochojca współbudowniczych kościoła w latach 1925-1926. Za + Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy przez 90 lat wspierali to dzieło.