Poniedziałek - 04 IX 2024r.

18:45 - Za + Paweł Ryszka w 30 dniu po śm.