Poniedziałek - 04 IX 2023r.

07:00 - Za + Leona Matuszczyk.