Niedziela - 03 IX 2024r.

16:30 - Do Op. B. z przycz. MB Cz. z podz. za otrzymane łaski prosząc o dalsze i zdrowie z ok. 25r. śl.