Sobota - 02 IX 2024r.

16:00 - W int. Jadwigi Tkocz do Matki Bożej Leśniowskiej opiekunki rodzin z ok.80r. ur.