Sobota - 02 IX 2022r.

07:00 - Za + Edytę Machoczek w kolejną r. śm.
Po Mszy różaniec św.