Poniedziałek - 28 VIII 2022r.

07:00 - Za + Bronisławę Szewioła.