Poniedziałek - 28 VIII 2024r.

07:00 - Za + Bronisławę Szewioła.