Niedziela - 27 VIII 2024r.

11:00 - Do Matki Bożej Cz. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze z ok. 40r. śl.
Po Mszy św. : Chrzest: Natalia Czogała, Tymoteusz Owczorz, Karol Czarnecki.