Niedziela - 27 VIII 2024r.

07:00 - Do Op. B. z przycz. MBNP z podz. za otrzymane łaski prosząc o dalsze i zdrowie w int. Róży z ok.75r. ur.