Sobota - 26 VIII 2023r.

13:00 - Do Op. B. z przycz. MBNP z podz. za otrzymane łaski prosząc o dalsze i zdrowie w int. Ewy i Henryka Korus z ok. 25r. śl.