Piątek - 25 VIII 2024r.

18:00 I - Za + Marię Kleczka.
II - Za + Marię Gamoń, babcie i dziadków.