Czwartek - 24 VIII 2024r.

08:00 - Za + Marię i Leopolda Biłko, syna, córkę i pokrewieństwo.