Środa - 23 VIII 2022r.

18:00 - Za + Annę i Józefa Machoczek, rodziców z obu stron, Martę i Mateusza Adamczyk.