Niedziela - 20 VIII 2023r.

07:00 - Za + Pawła Skrzypiec, 2 żony.