Czwartek - 17 VIII 2023r.

08:00 - Za + Krystynę i Ryszarda Blaut, rodziców i rodzeństwo.