Niedziela - 13 VIII 2024r.

11:00 - Za + Martę Węgrzyk, rodziców i rodzeństwo.
Chrzest : Anna Maria Chodacka.