Niedziela - 13 VIII 2023r.

09:00 - Za + Alojzego Fojcik żonę Martę, + rodziców.