Niedziela - 13 VIII 2022r.

07:00 - Za + Marię i Pawła Drzeniek, rodziców z obu stron.