Niedziela - 13 VIII 2024r.

07:00 - Za + Marię i Pawła Drzeniek, rodziców z obu stron.