Sobota - 12 VIII 2022r.

18:00 - Za + Elżbietę i Szczepana Nieszporek.