Czwartek - 10 VIII 2024r. - Święto św. Wawrzyńca Diak. I Męcz.

08:00 - Za + Krystynę Nosiadek, rodziców, rodzeństwo, Gerarda Drzęźla.