Niedziela - 06 VIII 2024r.

11:00 - Za + Do Op. Bożej za przycz. MBNP z podz. za otrzymane łaski prosząc o dalsze i zdrowie w int. Anny i Dariusza Dalke z ok. 10r. śl.