Niedziela - 06 VIII 2023r.

09:00 - Za + Józefa Tkocz, rodziców Anastazję i Konstantego + teściów.