Niedziela - 06 VIII 2023r. - Święto Przemienienia Pańskiego

07:00 - Za + Marię Sztwiertnia.