Sobota - 05 VIII 2024r.

18:00 - Za + Zygfryda i Urszulę Szewczyk.