Piątek - 04 VIII 2024r.

07:00 - Za + Marię i Pawła Szulik, syna Mariana.