Piątek - 04 VIII 2023r.

07:00 - Za + Marię i Pawła Szulik, syna Mariana.