Piątek - 04 VIII 2022r.

07:00 - Za + Marię i Pawła Szulik, syna Mariana.