Poniedziałek - 24 VII 2024r.

18:00 - Za + Martę Prus, męża Franciszka.