Poniedziałek - 24 VII 2022r.

18:00 - Za + Martę Prus, męża Franciszka.