Niedziela - 23 VII 2024r.

11:00 - Do Op. B. Za przyczyną MB Cz. z podz. za otrzymane łaski prosząc o dalsze i zdrowie w pewnej int.