Niedziela - 23 VII 2024r.

09:00 - Do Op. B. Za przyczyną MBNP z podz. za otrzymane łaski prosząc o dalsze i zdrowie w int. Czesławy z ok. 70r. ur.