Niedziela - 23 VII 2024r.

07:00 - Za + Mirosława Korusa, dziadków Romana i Lidię Korus, dziadka Jerzego Płaczek.