Czwartek - 20 VII 2023r.

08:00 - Za + Martę Hary, męża Wilhelma, syna Rufina, Józefa Gawliczka, Paulinę Kołodziej i 2 mężów.