Niedziela - 09 VII 2022r.

07:00 - Za + Izabelę Winkler, ojca Stanisława.