Sobota - 08 VII 2022r.

07:00 - W int. czcicieli MB Fatimskiej.
Różaniec.