Piątek - 07 VII 2023r.

18:00 - Za + Elżbietę Buchwald w 5r. śm., męża Joachima.