Piątek - 07 VII 2023r.

07:00 - Za + Stanisława Nieszporek i rodziców.
Nabożeństwo NSPJ.