Niedziela - 25 VI 2024r.

09:00 - Do Op. B. za przycz. MBNP z podz. za otrzymane łaski prosząc o dalsze i zdrowie z ok. 45r. śl.