Niedziela - 25 VI 2023r.

07:00 - Za + Alojzego Pierchałą, rodziców i pok.