Czwartek - 22 VI 2024r.

17:00 I - Za + Gertrudę Banik, męża Pawła, Marię Banik, syna Bronisława, wnuka Tomasza, rodziców i rodzeństwo.
II - Za + Danutę Jurenko od rodziny Lukaszczyk i Szulc.