Poniedziałek - 19 VI 2023r.

07:00 - Za + Ireneusza Kowalewskiego, żonę Urszulę.